ORASI.NEWS - Timeliness

Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας και Αναμόρφωση Αστικού Οδικού Περιβάλλοντος Τμήματος της Οδού “Λεωφόρος Στρατού” στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης»

1.Ο Δήμος Παύλου Μελά, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας και Αναμόρφωση Αστικού Οδικού Περιβάλλοντος Τμήματος της Οδού “Λεωφόρος Στρατού” στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης» Προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.750.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.238.795,28€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 έτσι όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4782/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.pavlosmelas.gr

3.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 02/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του προϋπολογισμού με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 περίπτωση α του Ν.4412/2016

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας. 2ης τάξης και άνω ΚΑΙ Ηλεκτρομηχανολογικών Α2 τάξης και άνω

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (28.286,00 €) και ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΡΓΩΝ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.